Triển khai đào tạo và cấp chứng chỉ chuẩn ƯD CNTT theo Thông tư 03 của Bộ TT&TT


First slide

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN/HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ ĐÃ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHUẨN ỨNG DỤNG CNTT THEO THÔNG TƯ 03 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngày: 28/08/2018

Người viết: DUONG HA


Để đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn mới được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Thông tư 03), Học viện Kỹ thuật Quân sự đã giao cho Khoa Công nghệ thông tin triển khai và đến 8/2018 đã được phép tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư 03.
Trung tâm máy tính - Khoa Công nghệ thông tin được giao nhiệm vụ trực tiếp đào tạo và tổ chức thi chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. Trung tâm đã đảm bảo về cơ sở vật chất, con người và phầm mềm đảm bảo theo yêu cầu đặt ra.
 
Phòng máy tính số 1
 
Phòng máy tính số 2
Cơ sở vật chất: 
 • Phòng máy số 1: 42 máy tính
 • Phòng máy số 2: 80 máy tính
Phần mềm thi trắc nghiệm:
 • Tạo đề ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi
 • Tự động ghi kết quả sau mỗi 1 phút
 • Thông báo thời gian kịp thời
 • Hiển thị kết quả khi thi xong
 
Giao diện chính của phần mềm
 
Giao diện làm bài thi
Thi cấp chứng chỉ:
Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản:
 • Trắc nghiệm: 30 câu, thời gian 30 phút, tính điểm đạt có số câu trả lời đúng lớn hơn hoặc bằng 15.
 • Thực hành: gồm 3 phần là soạn thảo văn bản, bảng tính và trình chiếu; thời gian làm bài 90 phút; tính theo thang điểm 10, từ 5 điểm trở lên là đạt yêu cầu.
Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao: 
 • Chọn trước 03 chủ đề từ 09 chủ đề:
 • Với 3 chủ đề đã chọn: bài thi gồm hai phần, trắc nghiệm và thực hành. Trắc nghiệm: 30 câu, thời gian 30 phút, tính điểm đạt có số câu trả lời đúng lớn hơn hoặc bằng 15. Tự luận: nội dung theo 3 chủ đề đã chọn, thời gian làm bài 90 phút; tính theo thang điểm 10, từ 5 điểm trở lên là đạt yêu cầu.
Liên hệ: Khoa Công nghệ thông tin. Học viện KTQS
 • Địa chỉ: Số 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 069515331, 069515336
 • Email: fit@mta.edu.vn

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ