Hội thảo “Một số vấn đề chọn lọc về an toàn an ninh thông tin (SoIS 2016)”


First  slide

Thực hiện nhiệm vụ của Đề án 99 "Nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo, nghiên cứu của các cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn an ninh thông tin (ATANTT)" do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì. Hội thảo “Một số vấn đề chọn lọc về an toàn an ninh thông tin” là hội thảo phối hợp của 8 cơ sở đào tạo trọng điểm về ATANTT. Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2016 tại Học viện Kỹ thuật Mật mã

Ngày: 05/07/2016

Người viết:


Hội thảo là diễn đàn khoa học thường niên để những người nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực an toàn thông tin trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm sự hợp tác. Hội thảo khuyến khích các nghiên cứu sinh, học viên cao học và những nhà khoa học trẻ tham gia báo cáo, trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của bản thân, và đặc biệt những kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn.
Các chủ đề chính của Hội thảo (nhưng không hạn chế)
- An toàn mạng (network attack and defense, intrusion detection    and prevention, social network security)
- Bảo vệ sở hữu trí tuệ (intellectual property protection)         
- Chính sách, luật pháp trong an toàn thông tin (policy and law)
- Mật mật mã trong bảo vệ thông tin (cryptography, steganography)       
- Mã độc (malware creation/protection)
- An toàn thông tin cho thiết bị di động (security for mobile, application of high-performance computing in security)
- Kỹ nghệ xã hội (social engineering)
- An toàn giao dịch điện tử (e-commerce, e-government, e-office)
- Công nghệ kiểm soát truy cập (authentication, right management, data leak prevention, web filtering)       
- Ứng dụng tính toán hiệu năng cao trong an toàn thông tin  
- An toàn ứng dụng (software security)
- An toàn cơ sở dữ liệu (database security)

Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo         
- Nộp báo cáo toàn văn: 01/9/2016  
- Thông báo chấp nhận báo cáo: 15/10/2016      
- Nộp báo cáo đã chỉnh sửa: 01/11/2016   
- Đăng ký tham dự: 16/10/2016 - 31/10/2016     
- Thời gian tổ chức hội thảo: 28/11/2016

Thông tin liên hệ
- ThS. Vũ Thị Đào, Học viện Kỹ thuật Mật Mã
- Email: vtdao@bcy.gov.vn hoặc vuthidao@gmail.com
- Điện thoại: +84 982 15 1982
- Địa chỉ nộp bài: https://easychair.org/conferences/?conf=sois2016
Kỷ yếu Hội thảo
Các bài gửi tham gia Hội thảo (theo định dạng của IEEE, gửi qua hệ thống EasyChair) có chất lượng tốt sau khi qua vòng phản biện sẽ được lựa chọn đăng kỷ yếu (xuất bản trước khi diễn ra Hội thảo). Sau hội thảo, những bài tốt nhất sẽ được giới thiệu chỉnh sửa, bổ sung bản đầy đủ để xét duyệt nhận đăng trên Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông - Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT&TT, các bài báo được đăng trong tạp chí này được tính điểm công trình đến 1 điểm (thang điểm được tính theo Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước) và một số bài khác được chọn vào chuyên san Tạp chí An toàn Thông tin.

Thông tin hội thảo có thể tham khảo tại: http://sois.actvn.edu.vn/

Nguyễn Quốc Khánh

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Học bổng Tài năng SAMSUNG - STP 2018 đợt 2

 Học bổng Tài năng SAMSUNG - STP 2018 đợt 2