Thông báo về việc tuyển sinh sau đại học năm 2017


First  slide

 Học viện kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2017 thành 02 đợt: Đợt 1 - Tháng 5/2017 và Đợt 2 - Tháng 11 năm 2017.

Ngày: 14/04/2017

Người viết: DUONGHA


Một số nội dung chính của thông báo: 
1. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh 
  • Cao học (CH): 771 (271 quân sự, 500 dân sự) 
  • NCS: 80 (53 quân sự, 27 dân sự) 
2. Các ngành đào tạo CH của Khoa Công nghệ thông tin 
  • Khoa học máy tính
  • Hệ thống thông tin 
  • Kỹ thuật phần mềm
3. Các ngành đào tạo tiến sĩ của Khoa Công nghệ thông tin
  • Toán ứng dụng
  • Cơ sở toán học cho tin học
Thông tin chi tiết: Xem tại đây
Nguồn http://mta.edu.vn

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Khoa CNTT thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019

Khoa CNTT – Học viên KTQS thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2019

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ, KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018

 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ,  KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018