Danh sách một số giáo viên tiêu biểu

@Ban chủ nhiệm khoa
STT Tên cán bộ Chức vụ Học hàm Học vị
1 Bùi Thu Lâm Chủ nhiệm khoa PGS TS
2 Tống Minh Đức Phó chủ nhiệm khoa GVC TS
3 Ngô Thành Long Phó chủ nhiệm khoa PGS TS
@Bộ môn An toàn thông tin
STT Tên cán bộ Chức vụ Học hàm Học vị
1 Trần Nguyên Ngọc Chủ nhiệm bộ môn GVC TS
2 Nguyễn Việt Hùng Phó chủ nhiệm bộ môn GV TS
3 Hoàng Tuấn Hảo Giáo viên GVC TS
4 Trần Hồng Quang Giáo viên GVC TS
@Bộ môn Hệ thống thông tin
STT Tên cán bộ Chức vụ Học hàm Học vị
1 Hoa Tất Thắng Chủ nhiệm bộ môn GVC TS
2 Nguyễn Văn Giang Phó chủ nhiệm bộ môn GV TS
3 Đào Thanh Tĩnh Giáo viên PGS TS
4 Nguyễn Bá Tường Giáo viên PGS TS
5 Tăng Văn Hạ Giáo viên GV TS
6 Trần Văn An Giáo viên GV TS
7 Nguyễn Thanh Hải Giáo viên thỉnh giảng GVC TS
@Bộ môn Khoa học máy tính
STT Tên cán bộ Chức vụ Học hàm Học vị
1 Ngô Hữu Phúc Chủ nhiệm bộ môn GVC TS
2 Hà Chí Trung Giáo viên GV TS
3 Nguyễn Trung Tín Giáo viên TG TS
@Bộ môn Công nghệ phần mềm
STT Tên cán bộ Chức vụ Học hàm Học vị
1 Phan Nguyên Hải Chủ nhiệm bộ môn GVC TS
2 Nguyễn Quốc Khánh Phó chủ nhiệm bộ môn GV TS
3 Khuất Văn Thành Giáo viên TG TS
4 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên GVC TS
5 Phạm Văn Việt Giáo viên GV TS
6 Nguyễn Hoàng Sinh Giáo viên thỉnh giảng GVC TS
7 Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên thỉnh giảng GVC TS
@Bộ môn Công nghệ mạng
STT Tên cán bộ Chức vụ Học hàm Học vị
1 Tạ Minh Thanh Phó chủ nhiệm bộ môn GV TS
2 Lưu Hồng Dũng Giáo viên GVC TS
3 Nguyễn Quang Uy Giáo viên GVC TS
4 Nguyễn Trung Thành Giáo viên GV TS
@Bộ môn Toán
STT Tên cán bộ Chức vụ Học hàm Học vị
1 Tạ Ngọc Ánh Chủ nhiệm bộ môn GVC TS
2 Đào Trọng Quyết Phó chủ nhiệm bộ môn GVC TS
3 Hy Đức Mạnh Phó chủ nhiệm bộ môn GVC TS
4 Bùi Quốc Hưng Giáo viên GV TS
5 Bùi Văn Định Giáo viên GV TS
6 Đỗ Anh Tuấn Giáo viên GV TS
7 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên GVC TS
8 Nguyễn Trọng Toàn Giáo viên GVC TS
9 Phạm Thế Anh Giáo viên GV TS
10 Phạm Tiến Dũng Giáo viên GVC TS
11 Vũ Anh Mỹ Nghiên cứu sinh GV TS
@Trung tâm Máy tính
STT Tên cán bộ Chức vụ Học hàm Học vị
1 Hà Đại Dương Trưởng trung tâm GVC TS