Danh sách một số giáo viên tiêu biểu

@Ban chủ nhiệm khoa
STT Tên cán bộ Chức vụ Học hàm Học vị
1 Bùi Thu Lâm Chủ nhiệm khoa PGS TS
2 Tống Minh Đức Phó chủ nhiệm khoa GVC TS
3 Trần Nguyên Ngọc Phó chủ nhiệm khoa PGS TS
@Bộ môn An toàn thông tin
STT Tên cán bộ Chức vụ Học hàm Học vị
1 Nguyễn Việt Hùng Phó chủ nhiệm bộ môn GV TS
2 Hoàng Tuấn Hảo Giáo viên GVC TS
3 Khuất Văn Thành Giáo viên TG TS
4 Phan Việt Anh Giáo viên GV TS
5 Trần Hồng Quang Giáo viên GVC TS
@Bộ môn Hệ thống thông tin
STT Tên cán bộ Chức vụ Học hàm Học vị
1 Hoa Tất Thắng Chủ nhiệm bộ môn GVC TS
2 Nguyễn Văn Giang Phó chủ nhiệm bộ môn GV TS
3 Đặng Lê Đình Trang Giáo viên TG TS
4 Tăng Văn Hạ Giáo viên GV TS
5 Trần Văn An Giáo viên GV TS
6 Đào Thanh Tĩnh Giáo viên thỉnh giảng PGS TS
7 Ngô Thành Long Giáo viên thỉnh giảng PGS TS
8 Nguyễn Bá Tường Giáo viên thỉnh giảng PGS TS
9 Nguyễn Thanh Hải Giáo viên thỉnh giảng GVC TS
@Bộ môn Khoa học máy tính
STT Tên cán bộ Chức vụ Học hàm Học vị
1 Ngô Hữu Phúc Chủ nhiệm bộ môn GVC TS
2 Hà Chí Trung Giáo viên GV TS
3 Nguyễn Trung Tín Giáo viên TG TS
@Bộ môn Công nghệ phần mềm
STT Tên cán bộ Chức vụ Học hàm Học vị
1 Phan Nguyên Hải Chủ nhiệm bộ môn GVC TS
2 Nguyễn Quốc Khánh Phó chủ nhiệm bộ môn GV TS
3 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên GVC TS
4 Phạm Văn Việt Giáo viên GV TS
5 Nguyễn Hoàng Sinh Giáo viên thỉnh giảng GVC TS
6 Nguyễn Mạnh Hùng Giáo viên thỉnh giảng GVC TS
@Bộ môn Công nghệ mạng
STT Tên cán bộ Chức vụ Học hàm Học vị
1 Tạ Minh Thanh Phó chủ nhiệm bộ môn GV TS
2 Lưu Hồng Dũng Giáo viên GVC TS
3 Nguyễn Quang Uy Giáo viên GVC TS
4 Nguyễn Trung Thành Giáo viên GV TS
@Bộ môn Toán
STT Tên cán bộ Chức vụ Học hàm Học vị
1 Tạ Ngọc Ánh Chủ nhiệm bộ môn GVC TS
2 Hy Đức Mạnh Phó chủ nhiệm bộ môn GVC TS
3 Bùi Quốc Hưng Giáo viên GV TS
4 Bùi Văn Định Giáo viên GV TS
5 Đỗ Anh Tuấn Giáo viên GV TS
6 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên GVC TS
7 Phạm Thế Anh Giáo viên GV TS
8 Phạm Tiến Dũng Giáo viên GVC TS
9 Vũ Anh Mỹ Giáo viên GV TS
@Trung tâm Máy tính
STT Tên cán bộ Chức vụ Học hàm Học vị
1 Hà Đại Dương Trưởng trung tâm GVC TS