Danh sách đề tài

STT Tên đề tài Giáo viên Bắt đầu BM
1 Enhanced through-wall radar imaging using Bayesian compressive sensing framework and advanced statistical learning techniques V. H. Tang 01/08/2018 HTTT
2 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị hỗ trợ kiểm tra xe máy quân sự Hồ Nhật Quang 01/06/2018 CNPM
3 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông tin ô nhiễm bom mìn phục vụ hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam Lê Đình Sơn, Trần Văn An và 01/01/2018 HTTT
4 Tìm kiếm Công nghệ mô phỏng Huấn luyện tác chiến cấp Chiến thuật Nguyễn Trung Kiên 19/12/2017 KHMT
5 Nghiên cứu xây dựng hệ thống lập kế hoạch đảm bảo hậu cần - kỹ thuật cho tác chiến chiến dịch - chiến lược Nguyễn Long 01/12/2017 CNPM
6 Xây dựng và thử nghiệm chương trình dò quét lỗ hổng Website Nguyễn Hữu Nội 01/11/2017 ATTT
7 Wall clutter mitigation for through-wall radar imaging using low-rank representations V. H. Tang 01/11/2017 HTTT
8 Đề tài 1 Nguyễn Trung Thành 01/11/2017 CNM
9 Nghiên cứu kiến trúc và công cụ nền tảng trong xây dựng các hệ thống thông tin tự động hóa chỉ huy phục vụ đào tạo Nguyễn Văn Giang 01/08/2017 HTTT
10 Nghiên cứu xây dựng bản đồ công nghệ rà phá bom mìn vật nổ và quy hoạch phát triển công nghệ rà phá bom mìn vật nổ tại Việt Nam. Đồng Thanh Tùng 01/06/2017 CNPM
11 Một số phương pháp phân cụm dữ liệu sử dụng tập mờ loại hai và ứng dụng Ngo Thanh Long 14/04/2017 HTTT
12 Phát triển các kỹ thuật meta-heuristic giải các bài toán tối ưu trong hệ thống phân tán và hệ thống phần mềm Huỳnh Thị Thanh Bình 01/04/2017 CNPM
13 A UK-Vietnam research collaboration on smart cyber-attack detection and mitigation in critical network infrastructure Trần Nguyên Ngọc 01/03/2017 ATTT
14 Nghiên cứu giải pháp phân phối sản phẩm số sử dụng tính chất phân tán sản phẩm và tổ hợp dữ liệu số dựa trên thông tin người dùng Tạ Minh Thanh 01/03/2017 CNM
15 Phương pháp Galerkin dựa trên splines cho phương trình thế vị hai lớp trên đường cong có góc Vũ Anh Mỹ 01/02/2017 BMT
16 Xây dựng hệ thống quản lý Khoa học công nghệ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự Ngô Thành Long 03/01/2017 CNPM
17 Kết hợp phương pháp gradient tăng cường và điểm gần kề giải bài toán cân bằng và điểm bất động tách Bui Van Dinh 01/01/2017 BMT
18 Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin Lê Đình Sơn 01/12/2016 CNPM
19 Xây dựng thang điểm, tiêu chí, CSDL chức danh ngành Hồ Nhật Quang 01/11/2016 CNPM
20 Nghiên cứu kiến trúc và công cụ nền tảng trong xây dựng các hệ thống thông tin tự động hóa chỉ huy phục vụ đào tạo Nguyễn Văn Giang 01/11/2016 HTTT
21 Thiết kể hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp quản lý khoa học công nghệ trong Học viện Kỹ thuật quân sự Nguyễn Mậu Uyên 01/10/2016 CNPM
22 Nghiên cứu thuật toán so khớp văn bản, ứng dụng trong xây dựng hệ thống quản lý và chống sao chép luận văn Nguyễn Quốc Khánh 01/09/2016 CNPM
23 Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay Hoa Tất Thắng 18/08/2016 HTTT
24 Nâng cao hiệu quả tìm kiếm thực thể có tên trên cơ sở phân tích ngữ nghĩa tiếng Việt kết hợp với sử dụng các nguồn tri thức Trần Văn An 01/08/2016 HTTT
25 Xây dựng hệ thống cập nhật, phân loại, quản lý danh sách thư điện tử tại Việt Nam Nguyễn Đức Tuân 01/06/2016 CNPM
26 Nghiên cứu đề xuất một số phương pháp tính toán tiến hóa trong xấp xỉ lời giải các bài toán tối ưu tổ hợp (Nafosted) Bùi Thu Lâm 01/05/2016 CNPM
27 Operational research for green logistics in Vietnam – a UK-Vietnam research collaboration Bùi Thu Lâm 01/02/2016 KHMT
28 Nghiên cứu kỹ thuật trích rút đặc trưng đối tượng ảnh mẫu biểu và ứng dụng trong mô hình kiểm phiếu bầu cử không có số dư Ngô Hữu Phúc 01/02/2016 KHMT
29 Giá trị đặc biệt của L-hàm chuẩn tắc của dạng cusp Siegel với giống bằng 3 Đỗ Anh Tuấn 01/02/2016 BMT
30 Đề xuất mô hình sinh mã độc vượt qua một số hệ thống anti-virus. Tống Minh Đức 01/02/2016 HTTT
31 Một số vấn đề về điểm bất động và điểm trùng nhau ngẫu nhiên Phạm Thế Anh 27/01/2016 BMT
32 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý hoạt động rà phá bom mìn tại Việt Nam Lê Đình Sơn 01/01/2016 CNM
33 Giải pháp thiết kế hệ mật sử dụng khóa một lần. Lưu Hồng Dũng 01/01/2016 CNM
34 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý hoạt động rà phá bom mìn tại Việt Nam Lê Đình Sơn 01/01/2016 HTTT
35 Ứng dụng các kỹ thuật tìm kiếm siêu heuristic cho việc sinh dữ liệu kiểm thử phần mềm Phạm Văn Việt 01/01/2016 CNPM
36 Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay Hoa Tất Thắng 31/12/2015 ATTT
37 Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay Hoa Tất Thắng 01/11/2015 ATTT
38 Nghiên cứu thuật toán và xây dựng phần mềm phân loại văn bản, tài liệu phục vụ công tác q.lý Nguyễn Mậu Uyên 01/11/2015 HTTT
39 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý thi trắc nghiệm khách quan Nguyễn Hiếu Minh 01/09/2015 ATTT
40 Định lý Điểm yên ngựa và hệ phương trình elliptic cộng hưởng tựa tuyến tính trong miền bị chặn. Bùi Quốc Hưng 01/09/2015 BMT
41 Các phương pháp ngữ nghĩa và thống kê trong học và tối ưu phỏng tiến hóa sinh học Nguyễn Quang Uy 02/03/2015 CNM
42 Cân bằng hai cấp: Phương pháp và ứng dụng Lê Dũng Mưu 01/03/2015 BMT
43 Nghiên cứu ứng dụng tính toán thông minh trong lĩnh vực tin sinh học Nguyễn Hoài Anh 30/01/2015 HTTT
44 Nghiên cứu kỳ dị của tập đạt được các hệ điều khiển trên mặt cong có biên và tính ổn định hóa của hệ điều khiển rời rạc Hy Đức Mạnh 01/11/2014 BMT
45 Một số nghiên cứu về dáng điệu tiệm cận của nghiệm mạnh đối với hệ phương trình g- Navier Stokes Đào Trọng Quyết, Nguyễn Hồng Nam, Phan Thị Hương, Nguyễn Đức Lộc và Phan Thu Hà 01/11/2014 BMT
46 Phương pháp biến đổi thích nghi giải một số bài toán tối ưu rời rạc Vũ Thanh Hà, Nguyễn Hồng Nam và Phạm Tiến Dũng 01/11/2014 BMT
47 Xây dựng hệ thống phân tích tự động hành vi mã độc Nguyễn Văn Cường 30/10/2014 ATTT
48 Phát triển chương trình mô phỏng lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức, hỗ trợ cho học tập, giảng dạy lý thuyết ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch Hà Chí Trung 01/10/2014 KHMT
49 Nghiên cứu xây dựng Hệ thống phục vụ đào tạo nguồn lực an toàn thông tin Trần Nguyên Ngọc 21/08/2014 ATTT
50 Giảm thiểu lượng tia trong chụp cắt lớp CT sử dụng các phương pháp khôi phục thống kê Nguyễn Văn Giang 27/03/2014 HTTT
51 Xây dựng hệ thống hỗ trợ học và thi trắc nghiệm Hoa Tất Thắng 01/12/2013 ATTT
52 Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ trao đổi dữ liệu tự động thông qua ontology Đỗ Thị Mai Hường 06/10/2013 CNPM
53 Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác quản lý kết quả học tập của học viên, sinh viên tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Đỗ Thị Mai Hường 06/10/2013 CNPM
54 Công nghệ đa tác tử (Multiagent systems) và ứng dụng trong mô phỏng đám đông Bùi Thu Lâm 01/01/2013 CNPM
55 Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô phỏng huấn luyện Ngô Thành Long 01/01/2012 HTTT
56 Thử nghiệm và phát triển một số thuật toán phát hiện và cảnh báo cháy dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh và video số (đang thực hiện). Ha Dai Duong 01/01/2011 TTMT
57 Các phương pháp thích nghi dựa trên trí tuệ tính toán cho các hệ hỗ trợ quyết định làm việc trong các môi trường động và đa mục tiêu (102.01-2010.12 NAFOSTED) Bùi Thu Lâm 01/10/2010 CNPM
58 Nghiên cứu giải quyết một số vấn đề trong lập trình Gene và Hệ miễn dịch nhân tạo Nguyễn Thị Hiền 01/04/2010 CNPM
59 Trí tuệ tính toán: Các kỹ thuật tiến hóa, thích nghi, và dựa trên tri thức Nguyễn Thị Hiền 01/04/2010 CNPM
60 Giải pháp mã hóa bảo mật thông tin dựa trên các biến đổi phụ thuộc dữ liệu – Thiết kế thuật toán mật mã khóa đối xứng 128 bit với sơ đồ sinh khóa tự động. Lưu Hồng Dũng 01/01/2010 CNM
61 Một số khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu nhiên Đặng Hùng Thắng 01/03/2009 BMT
62 Nghiên cứu thiết kế xây dựng bài bắn mô phỏng súng bộ binh ứng dụng kỹ thuật laze. Ha Dai Duong 01/01/2009 TTMT
63 Nghiên cứu chương trình sinh virus tự động Nguyễn Mậu Uyên 01/01/2007 HTTT
64 Nghiên cứu xây dựng thuật toán mật mã khóa bí mật cài đặt trên ASIC/FPGA. Lưu Hồng Dũng 01/01/2007 CNM
65 Giải tích hàm ngẫu nhiên và ứng dụng Đặng Hùng Thắng 01/08/2006 BMT
66 Nghiên cứu chế tạo thiết bị bắn tập súng bộ binh sử dụng kỹ thuật quang ảnh. Ha Dai Duong 01/01/2006 TTMT
67 Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận và qui trình kiểm tra, đánh giá chất lượng của mốt số dạng phần mềm được cài đặt Bùi Thu Lâm 01/04/2004 CNPM
68 Xây dựng chuẩn thiết kế các bảng mã danh mục cho cơ sở dữ liệu Nguyễn Mạnh Hùng 01/04/2004 CNPM
69 Nghiên cứu chế tạo thiết bị bắn tập súng bộ binh Ha Dai Duong 01/01/2003 TTMT
70 Nghiên cứu ứng dụng Virus Ha Dai Duong 01/01/2002 TTMT
71 Mô phỏng các hệ thống kỹ thuật Quân sự Nguyễn Mạnh Hùng 01/04/1998 CNPM