Danh sách đề tài

STT Tên đề tài Giáo viên Bắt đầu BM
1 Một số phương pháp phân cụm dữ liệu sử dụng tập mờ loại hai và ứng dụng Ngo Thanh Long 14/04/2017 HTTT
2 A UK-Vietnam research collaboration on smart cyber-attack detection and mitigation in critical network infrastructure Trần Nguyên Ngọc 01/03/2017 ATTT
3 Nghiên cứu giải pháp phân phối sản phẩm số sử dụng tính chất phân tán sản phẩm và tổ hợp dữ liệu số dựa trên thông tin người dùng Tạ Minh Thanh 01/03/2017 CNM
4 Phương pháp Galerkin dựa trên splines cho phương trình thế vị hai lớp trên đường cong có góc Vũ Anh Mỹ 01/02/2017 BMT
5 Xây dựng hệ thống quản lý Khoa học công nghệ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự Ngô Thành Long 03/01/2017 CNPM
6 Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin Lê Đình Sơn 01/12/2016 CNPM
7 Xây dựng thang điểm, tiêu chí, CSDL chức danh ngành Hồ Nhật Quang 01/11/2016 CNPM
8 Nghiên cứu kiến trúc và công cụ nền tảng trong xây dựng các hệ thống thông tin tự động hóa chỉ huy phục vụ đào tạo Nguyễn Văn Giang 01/11/2016 HTTT
9 Thiết kể hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp quản lý khoa học công nghệ trong Học viện Kỹ thuật quân sự Nguyễn Mậu Uyên 01/10/2016 CNPM
10 Nghiên cứu thuật toán so khớp văn bản, ứng dụng trong xây dựng hệ thống quản lý và chống sao chép luận văn Nguyễn Quốc Khánh 01/09/2016 CNPM
11 Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay Hoa Tất Thắng 18/08/2016 HTTT
12 Nâng cao hiệu quả tìm kiếm thực thể có tên trên cơ sở phân tích ngữ nghĩa tiếng Việt kết hợp với sử dụng các nguồn tri thức Trần Văn An 01/08/2016 HTTT
13 Xây dựng hệ thống cập nhật, phân loại, quản lý danh sách thư điện tử tại Việt Nam Nguyễn Đức Tuân 01/06/2016 CNPM
14 Nghiên cứu đề xuất một số phương pháp tính toán tiến hóa trong xấp xỉ lời giải các bài toán tối ưu tổ hợp (Nafosted) Bùi Thu Lâm 01/05/2016 CNPM
15 Operational research for green logistics in Vietnam – a UK-Vietnam research collaboration Bùi Thu Lâm 01/02/2016 KHMT
16 Nghiên cứu kỹ thuật trích rút đặc trưng đối tượng ảnh mẫu biểu và ứng dụng trong mô hình kiểm phiếu bầu cử không có số dư Ngô Hữu Phúc 01/02/2016 KHMT
17 Giá trị đặc biệt của L-hàm chuẩn tắc của dạng cusp Siegel với giống bằng 3 Đỗ Anh Tuấn 01/02/2016 BMT
18 Đề xuất mô hình sinh mã độc vượt qua một số hệ thống anti-virus. Tống Minh Đức 01/02/2016 HTTT
19 Một số vấn đề về điểm bất động và điểm trùng nhau ngẫu nhiên Phạm Thế Anh 27/01/2016 BMT
20 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý hoạt động rà phá bom mìn tại Việt Nam Lê Đình Sơn 01/01/2016 CNM
21 Giải pháp thiết kế hệ mật sử dụng khóa một lần. Lưu Hồng Dũng 01/01/2016 CNM
22 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý hoạt động rà phá bom mìn tại Việt Nam Lê Đình Sơn 01/01/2016 HTTT
23 Ứng dụng các kỹ thuật tìm kiếm siêu heuristic cho việc sinh dữ liệu kiểm thử phần mềm Phạm Văn Việt 01/01/2016 CNPM
24 Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay Hoa Tất Thắng 31/12/2015 ATTT
25 Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay Hoa Tất Thắng 01/11/2015 ATTT
26 Nghiên cứu thuật toán và xây dựng phần mềm phân loại văn bản, tài liệu phục vụ công tác q.lý Nguyễn Mậu Uyên 01/11/2015 HTTT
27 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý thi trắc nghiệm khách quan Nguyễn Hiếu Minh 01/09/2015 ATTT
28 Các phương pháp ngữ nghĩa và thống kê trong học và tối ưu phỏng tiến hóa sinh học Nguyễn Quang Uy 02/03/2015 CNM
29 Cân bằng hai cấp: Phương pháp và ứng dụng Lê Dũng Mưu 01/03/2015 BMT
30 Nghiên cứu ứng dụng tính toán thông minh trong lĩnh vực tin sinh học Nguyễn Hoài Anh 30/01/2015 HTTT
31 Nghiên cứu kỳ dị của tập đạt được các hệ điều khiển trên mặt cong có biên và tính ổn định hóa của hệ điều khiển rời rạc Hy Đức Mạnh 01/11/2014 BMT
32 Một số nghiên cứu về dáng điệu tiệm cận của nghiệm mạnh đối với hệ phương trình g- Navier Stokes Đào Trọng Quyết, Nguyễn Hồng Nam, Phan Thị Hương, Nguyễn Đức Lộc và Phan Thu Hà 01/11/2014 BMT
33 Phương pháp biến đổi thích nghi giải một số bài toán tối ưu rời rạc Vũ Thanh Hà, Nguyễn Hồng Nam và Phạm Tiến Dũng 01/11/2014 BMT
34 Xây dựng hệ thống phân tích tự động hành vi mã độc Nguyễn Văn Cường 30/10/2014 ATTT
35 Phát triển chương trình mô phỏng lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức, hỗ trợ cho học tập, giảng dạy lý thuyết ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch Hà Chí Trung 01/10/2014 KHMT
36 Nghiên cứu xây dựng Hệ thống phục vụ đào tạo nguồn lực an toàn thông tin Trần Nguyên Ngọc 21/08/2014 ATTT
37 Giảm thiểu lượng tia trong chụp cắt lớp CT sử dụng các phương pháp khôi phục thống kê Nguyễn Văn Giang 27/03/2014 HTTT
38 Xây dựng hệ thống hỗ trợ học và thi trắc nghiệm Hoa Tất Thắng 01/12/2013 ATTT
39 Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ trao đổi dữ liệu tự động thông qua ontology Đỗ Thị Mai Hường 06/10/2013 CNPM
40 Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác quản lý kết quả học tập của học viên, sinh viên tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Đỗ Thị Mai Hường 06/10/2013 CNPM
41 Công nghệ đa tác tử (Multiagent systems) và ứng dụng trong mô phỏng đám đông Bùi Thu Lâm 01/01/2013 CNPM
42 Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô phỏng huấn luyện Ngô Thành Long 01/01/2012 HTTT
43 Thử nghiệm và phát triển một số thuật toán phát hiện và cảnh báo cháy dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh và video số (đang thực hiện). Ha Dai Duong 01/01/2011 TTMT
44 Các phương pháp thích nghi dựa trên trí tuệ tính toán cho các hệ hỗ trợ quyết định làm việc trong các môi trường động và đa mục tiêu (102.01-2010.12 NAFOSTED) Bùi Thu Lâm 01/10/2010 CNPM
45 Nghiên cứu giải quyết một số vấn đề trong lập trình Gene và Hệ miễn dịch nhân tạo Nguyễn Thị Hiền 01/04/2010 CNPM
46 Trí tuệ tính toán: Các kỹ thuật tiến hóa, thích nghi, và dựa trên tri thức Nguyễn Thị Hiền 01/04/2010 CNPM
47 Giải pháp mã hóa bảo mật thông tin dựa trên các biến đổi phụ thuộc dữ liệu – Thiết kế thuật toán mật mã khóa đối xứng 128 bit với sơ đồ sinh khóa tự động. Lưu Hồng Dũng 01/01/2010 CNM
48 Một số khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu nhiên Đặng Hùng Thắng 01/03/2009 BMT
49 Nghiên cứu thiết kế xây dựng bài bắn mô phỏng súng bộ binh ứng dụng kỹ thuật laze. Ha Dai Duong 01/01/2009 TTMT
50 Nghiên cứu chương trình sinh virus tự động Nguyễn Mậu Uyên 01/01/2007 HTTT
51 Nghiên cứu xây dựng thuật toán mật mã khóa bí mật cài đặt trên ASIC/FPGA. Lưu Hồng Dũng 01/01/2007 CNM
52 Giải tích hàm ngẫu nhiên và ứng dụng Đặng Hùng Thắng 01/08/2006 BMT
53 Nghiên cứu chế tạo thiết bị bắn tập súng bộ binh sử dụng kỹ thuật quang ảnh. Ha Dai Duong 01/01/2006 TTMT
54 Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận và qui trình kiểm tra, đánh giá chất lượng của mốt số dạng phần mềm được cài đặt Bùi Thu Lâm 01/04/2004 CNPM
55 Xây dựng chuẩn thiết kế các bảng mã danh mục cho cơ sở dữ liệu Nguyễn Mạnh Hùng 01/04/2004 CNPM
56 Nghiên cứu chế tạo thiết bị bắn tập súng bộ binh Ha Dai Duong 01/01/2003 TTMT
57 Nghiên cứu ứng dụng Virus Ha Dai Duong 01/01/2002 TTMT
58 Mô phỏng các hệ thống kỹ thuật Quân sự Nguyễn Mạnh Hùng 01/04/1998 CNPM