Chuyển sang trang quản trị
Chào mừng đến với website của Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học viện Kỹ thuật quân sự!
   |   
 
Giới thiệu Bộ môn An toàn thông tin
 
Thông tin bộ môn
 
Thông tin
Định hướng nghiên cứu
Danh sách một số giáo viên tiêu biểu
Xuất bản
Đề tài
Giảng dạy
   
Tin tức bộ môn
   
 
ĐỀ TÀI, SÁNG CHẾ
Đề tài, dự án
1. A UK-Vietnam research collaboration on smart cyber-attack detection and mitigation in critical network infrastructure - UKVN
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Trần Nguyên Ngọc
Các tác thành viên: Bùi Thu Lâm; Nguyễn Việt Hùng; Vũ Đình Phái
Thời gian:03/2017-11/2017
Trạng thái thực hiện:
2. Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin - 2016.3311
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Lê Đình Sơn
Các tác thành viên: Hồ Nhật Quang; Phạm Văn Việt; Nguyễn Thị Hiền; Cao Tuấn Anh; Nguyễn Hữu Nội
Thời gian:12/2016-12/2017
Trạng thái thực hiện:
3. Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay - 15.1.A.01
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Hoa Tất Thắng
Các tác thành viên:
Thời gian:12/2015-12/2016
Trạng thái thực hiện:
4. Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm xử lý và nhận dạng ký tự viết tay - 01/HĐ-15.1.A.01
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Hoa Tất Thắng
Các tác thành viên: Hoa Tất Thắng; Chu Thị Hường; Nguyễn Văn Quân; Nguyễn Văn Giang
Thời gian:11/2015-11/2016
Trạng thái thực hiện:
5. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý thi trắc nghiệm khách quan - 123
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hiếu Minh
Các tác thành viên: Tống Minh Đức; Nguyễn Văn Cường
Thời gian:09/2015-09/2016
Trạng thái thực hiện: Đã nghiệm thu cấp Ngành. Loại Xuất sắc
6. Xây dựng hệ thống phân tích tự động hành vi mã độc - 140A07
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Cường
Các tác thành viên: Nguyễn Văn Cường; Phạm Trường Sơn
Thời gian:10/2014-12/2015
Trạng thái thực hiện:
7. Nghiên cứu xây dựng Hệ thống phục vụ đào tạo nguồn lực an toàn thông tin - 14.1.A.02
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Trần Nguyên Ngọc
Các tác thành viên: Nguyễn Việt Hùng; Nguyễn Văn Cường; Phạm Trường Sơn; Nguyễn Hữu Nội; Đào Thanh Tĩnh
Thời gian:08/2014-12/2015
Trạng thái thực hiện:
8. Xây dựng hệ thống hỗ trợ học và thi trắc nghiệm - 13.0.A.07
Cấp:
Chủ nhiệm đề tài: Hoa Tất Thắng
Các tác thành viên: Hoa Tất Thắng; Nguyễn Văn Quân
Thời gian:12/2013-12/2014
Trạng thái thực hiện:
Sáng chế
1. ROC-Synthesis Toolbox for MatLab, số 2007614439
Các tác giả: Trần Nguyên Ngọc,
Đăng ký tại: Cục sở hữu trí tuệ và phát minh sáng chế LB Nga
Năm đăng ký: 10/2007
2. Hệ thống phần mềm phân tích và tổng hợp các hệ điều khiển tự động FanTech, số 2007611033
Các tác giả: Trần Nguyên Ngọc,
Đăng ký tại: Cục sở hữu trí tuệ và phát minh sáng chế LB Nga
Năm đăng ký: 03/2007
 
Bộ môn An toàn thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Trung tâm Máy tính
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Công nghệ mạng
Bộ môn Khoa học máy tính
Bộ môn Toán
        
        
        
        
        
Lên trên
   
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện Kỹ thuật quân sự
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: fit@mta.edu.vn
Facebook: FACEBOOK.COM/FIT.MTA
Google Search