THÔNG TIN TUYỂN SINH 2018

Khoa Công nghệ thông tin - HVKTQS

First Image

TIN NHANH TUYỂN SINH 2018


Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh SĐH năm 2018:
- Cao học (CH): 415 (240 quân sự, 175 dân sự); Khoa học máy tính (dự kiến chỉ tiêu dân sự:19), Hệ thống thông tin (dự kiến chỉ tiêu dân sự:15), Kỹ thuật phần mềm (dự kiến chỉ tiêu dân sự:15).
- Nghiên cứu sinh (NCS): 53 (45 quân sự, 08 dân sự); Toán ứng dụng (dự kiến chỉ tiêu dân sự:01), Cơ sở toán học cho tin học (dự kiến chỉ tiêu dân sự:02).
Second Image

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ, KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ, KỸ SỰ DÂN SỰ NĂM 2018.

Second Image

Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018

Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.

Second Image

THÔNG BÁO: Về việc tuyển sinh sau đại học năm 2018

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015; Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014; Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ kèm theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017; Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2018.

First Image

Công bố Bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2018

Ngày 24-1, Bộ GD-ĐT chính thức công bố Bộ Đề thi tham khảo THPT Quốc gia năm 2018 để đáp ứng yêu cầu của các em học sinh và xã hội. Đây là đề tham khảo duy nhất được công bố trong năm học này, cũng được coi là đề chuẩn cấu trúc và sát nhất với đề thi THPT Quốc gia 2018.

First Image

Triển khai công tác tuyển sinh quân sự năm 2018

Để làm tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2018, Trung tướng Phạm Hồng Hương yêu cầu Ban Tuyển sinh Quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp, chú trọng tuyên truyền cho các đối tượng học sinh ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.