THÔNG TIN TUYỂN SINH 2018

Khoa Công nghệ thông tin - HVKTQS

First Image
Thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trướng trong quân đội năm 2016
Thứ Năm, 17/03/2016
Thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trướng trong quân đội năm 2016
Chi tiết thông tin các chỉ tiêu quân sự và dân sự [ link ]