THÔNG TIN TUYỂN SINH 2018

Khoa Công nghệ thông tin - HVKTQS

First Image

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2015

Toàn văn thông báo xem tại đây

Điện thoại liên hệ:

* Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển –Tự động hóa:

- Anh Hữu: 0914.625.856

- Anh Minh: 0983.048.160

* Chuyên ngành Công nghệ thông tin:

- Cô Diệu: 0912.882.723

- Cô Thiện: 0914.623.398

* Chuyên Ngành Điện Tử viễn Thông:

- Cô Huệ: 0983.407.007

- Anh Lập: 0936.283.822

Khoa CNTT

Các kỳ tuyển sinh trước