THÔNG TIN TUYỂN SINH 2018

Khoa Công nghệ thông tin - HVKTQS

First Image

NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN CỦA CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI NĂM 2015

Ban Tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng công bố phương án xét tuyển năm 2015

Năm nay, công tác tuyển sinh của Bộ Quốc phòng sẽ có một số thay đổi tương ứng với những đổi mới trong tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia. Cụ thể như sau:

Các trường Quân đội chỉ nhận hồ sơ xét tuyển ĐH, CĐ quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng, dự Kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi do trường đại học chủ trì, các môn thi phù hợp với các môn thi để xét tuyển vào các trường quân đội mà thí sinh đăng ký.

Các trường sẽ xét tuyển nguyện vọng 1 ngay sau khi có kết quả xét tốt nghiệp THPT và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT công bố. Thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 được quyền rút hồ sơ đăng ký xét tuyển để nộp vào trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự các trường trong quân đội.

Các trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển vào các trường quân đội, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng nhưng không trúng tuyển nguyện vọng 1 và có đăng ký tuyển nguyện vọng bổ sung theo Quy chế của Bộ GD-ĐT. Kết thúc mỗi đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không trúng tuyển được quyền rút hồ sơ đăng ký xét tuyển để đăng ký xét tuyển đợt tiếp theo.

Ban Tuyển sinh quân sự cho biết sẽ xét tuyển trên cơ sở xem xét tổng điểm của thí sinh và điểm ưu tiên. Các trường xét tuyển theo đúng ngành đăng ký của thí sinh và sẽ xét tuyển từ thí sinh có điểm cao nhất trở xuống cho đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét đến mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại thì thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau:

Theo Tuổi Trẻ Online

Khoa CNTT

Các kỳ tuyển sinh trước