THÔNG TIN TUYỂN SINH 2018

Khoa Công nghệ thông tin - HVKTQS

First Image

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi

Chỉ tiêu

Ghi chú

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

 

 

 

 

I. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 theo quy định của Bộ GD & ĐT. Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.
Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:
1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.
2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.
3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.
Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường xem xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.
II. Kỹ sư quân sự
- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);
- Tuyển thí sinh nam, nữ. Trong đó, số nữ tuyển tối đa bằng 10% chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông.
- Điểm trúng tuyển: Xét riêng cho các đối tượng nam, nữ và khu vực phía Nam, phía Bắc. Tỷ lệ xét tuyển tổ hợp các môn Toán, Lý, Tiếng Anh không quá 25% tổng chỉ tiêu.
- Tuyển 65 chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài.
III. Kỹ sư dân sự
- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.
- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.
- Đảm bảo chỗ ở trong KTX cho sinh viên năm thứ nhất.
- Học phí theo qui định của Nhà nước.
IV. Cao đẳng dân sự
- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.
- Học phí theo qui định của Nhà nước.
V. Liên thông đại học
Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2015
V. Tuyển thẳng: Thực hiện theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng.

Số 236, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (04)3 8362 569; 069 698 262
Website: www.mta.edu.vn

 

 

 

 

1. Đào tạo đại học Kỹ sư quân sự

KQH

 

Toán, Vật lý, Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

385

2. Đào tạo đại học Kỹ sư dân sự

DQH

 

 

 

Ngành Công nghệ Thông tin

 

D480201

Toán, Vật lý, Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

80

Ngành Kỹ thuật phần mềm

 

D480103

80

Ngành Khoa học máy tính

 

D480101

80

Ngành Hệ thống thông tin

 

D480104

80

Ngành Truyền thông và mạng máy tính

 

D480102

80

Ngành Kỹ thuật điện, điện tử

 

D520201

Toán, Vật lý, Hoá học;
Toán, Vật lý,tiếng Anh

240

Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá
+ Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá
+ Chuyên ngành Điện tử Y sinh

 

D520216

Toán, Vật lý, Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

200

Ngành Kỹ thuật Cơ khí
+ Chuyên ngành Chế tạo máy và Gia công áp lực
+ Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô
+ Chuyên ngành Máy Xây dựng

 

D520103

Toán, Vật lý, Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

270

Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

 

D520114

Toán, Vật lý, Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

120

Ngành Kỹ thuật xây dựng

 

D580208

Toán, Vật lý, Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

120

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

D580205

120

Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học

 

D510401

Toán, Vật lý, Hoá học;
Toán, Hoá, tiếng Anh

120

3. Đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học

 

 

 

 

Ngành Công nghệ Thông tin

 

D480201

Toán, Vật lý, Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

80

Ngành Kỹ thuật điện, điện tử

 

D520201

Toán, Vật lý, Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

65

Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá

 

D520216

Toán, Vật lý, Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

65

Ngành Kỹ thuật Cơ khí
+ Chuyên ngành Chế tạo máy và Gia công áp lực
+ Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô
+ Chuyên ngành Máy Xây dựng

 

D520103

Toán, Vật lý, Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

60

Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

 

D520114

Toán, Vật lý, Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

30

Ngành Kỹ thuật xây dựng

 

D580208

Toán, Vật lý, Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

100

4. Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

 

 

Ngành Công nghệ thông tin

 

C480201

Toán, Vật lý, Hoá học;
Toán, Vật lý, tiếng Anh

100

Ngành Công nghệ thông tin (Chất lượng cao Học viện KTQS – APTECH)

 

C480201

 

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

180

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

 

C510303

160

Ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô

 

C510205

140

Khoa CNTT

Các kỳ tuyển sinh trước