ĐÀO TẠO

SamsungLab được quản lý bởi Bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa Công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu. Trong đó, các hoạt động của SamsungLab hướng trọng tâm vào công tác đào tạo.

Trước mắt, SamsungLab phục vụ các môn học thuộc chuyên nghành hệ thống thông tin di động như:
- Cơ bản về hệ thống thông tin di động.
- Lập trình cho các thiết bị di động.

Các môn học này giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức dùng để lập trình, cách triển khai một ứng dụng chạy trên hệ điều hành Android.Về kỹ năng: Sinh viên thu nhận được kỹ năng lập trình, kỹ năng làm việc với các thư viện mã nguồn mở, kỹ năng phát triển một phần mềm hoàn chỉnh.

Các môn học thuộc chuyên nghành hệ thống thông tin di động như:
- Cơ bản về hệ thống thông tin di động.
- Lập trình cho các thiết bị di động.

SamsungLab giúp đào tạo ngắn hạn cho sinh viên với các khóa học liên quan đến lập trình cho di động:
- Lập trình hướng đối tượng.
- Kỹ thuật lập trình.
- Lập trình ứng dụng cho hệ điều hành Android.

Cơ quan chủ quản

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viện kỹ thuật quân sự
236 - Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
tel.: (+84) 04 37553119
mail: FIT@MTA.EDU.VN

Địa chỉ

Tầng 2 nhà H9
Học viện kỹ thuật quân sự
236 - Hoàng Quốc Việt, Hà Nội