Chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân đại học ngành Kỹ thuật phần mềm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

(Áp dụng từ khóa 14, niên khóa 2015-2020)

Chương trình đào tạo Kỹ thuật phần mềm nhằm đào tạo ra các chuyên viên Kỹ thuật phần mềm (KTPM) với trình độ đại học (kỹ sư kỹ thuật phần mềm) có khả năng phát triển và triển khai các hệ thống phần mềm chuyên nghiệp; có khả năng hòa nhập với môi trường công tác; có trình độ tiếng anh đủ khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế; có nhận thức tốt về đạo đức nghệ nghiệp; và ý chí rèn luyện và học tập không ngừng.

Chương trình đào tạo KTPM được xây dựng trên cơ sở khung chương trình đào tạo KTPM bậc đại học của tổ chức ACM/và IEEE Computer Society (Mỹ) đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước như Mỹ, Canada, Australia và Nhật Bản; và tuân thủ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Có kiến thức cơ bản về toán học, xác suất thống kê, và khoa học kỹ thuật.

- Có kiến thức cơ sở vững chắc về ngành kỹ thuật phần mềm cũng như lĩnh vực máy tính và công thông tin.

- Có kiến thức về các lý thuyết, mô hình, quy trình, phương pháp, và kỹ thuật công nghệ trong phân tích, thiết kế, phát triển, triển khai, kiểm thử, bảo trì và quản lý dự án phần mềm.

- Có hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp, luật pháp, và trách nhiệm cá nhân.

- Có hiểu biết về ảnh hưởng của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội và trên phạm vi toàn cầu.

- Có nhận thức đúng đắn về việc không ngừng học tập phát triển trình độ chuyên môn.

Kỹ năng cứng

- Khả năng áp dụng kiến thức về toán học cũng như khoa học kỹ thuật trong công việc, trong đó trọng tâm là Phát triển phần mềm.

- Khả năng thiết kế, thực hiện các thử nghiệm và đánh giá các dữ liệu thử nghiệm trong quá trình Phát triển phần mềm nhằm thỏa mãn các yêu cầu đề ra.

- Khả năng thiết kế các hệ thống phần mềm đáp ứng các ràng buộc và yêu cầu thực tế.

- Khả năng phân tích, hình thành và giải quyết các bài toán kỹ thuật.

- Khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại trong quá trình phát triển phần mềm.

- Khả năng hỗ trợ việc lập các dự án phần mềm một cách hiệu quả.

          Kỹ năng mềm

- Khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

- Khả năng giao tiếp hiệu quả với các đối tượng khác nhau.

- Khả năng tự đào tạo nâng cao kiến thức.

          Thái độ

- Tôn trọng và thực hiện một cách chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

- Có ý chí không ngừng học tập phát triển trình độ nguyên môn.

- Có ý thức trách nhiệm với bạn bè, gia đình và xã hội.

Ngành Kỹ thuật phần mềm gồm 1 chuyên ngành:

Công nghệ phần mềm - Software Technology (File)

Đào tạo cử nhân, kỹ sư ngành Kỹ thuật phần mềm, chuyên ngành Công nghệ phần mềm có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai, tích hợp các hệ thống phần mềm cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; ứng dụng thành tựu mới nhất của công nghệ phần mềm và lĩnh vực máy tính vào công việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp đảm nhiệm được chức trách, nhiệm vụ ban đầu là chuyên viên phân tích, tư vấn, thiết kế, xây dựng, triển khai, tích hợp và quản trị hệ thống phần mềm nhằm đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; có đủ điều kiện để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng ở các bậc học cao hơn; nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về công nghệ phần mềm ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của nhà nước và doanh nghiệp; lập trình viên trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm.

 

Sinh viên lựa chọn chuyên ngành và đăng ký học theo 2 hình thức (áp dụng vào 2 năm cuối cùng của chương trình): Cử nhân đại học (CN) và Kỹ sư (KS) tùy thuộc vào nhu cầu cũng như khả năng của sinh viên. Việc đăng ký được thực hiện vào cuối học kỳ 6. Sinh viên hệ Cử nhân đại học sẽ kết thúc ở Kỳ 8 với Khóa luận TN. Sinh viên hệ Kỹ sư học thêm 3 học phần chuyên ngành ở Kỳ 9, làm Đồ án TN và kết thúc ở Kỳ 10.


;