Chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân đại học ngành Khoa học máy tính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

(Áp dụng từ khóa 14, niên khóa 2015-2020)

Chương trình đào tạo Khoa học máy tính đào tạo ra các chuyên viên Khoa học máy tính với trình độ đại học (kỹ sư ngành Khoa học máy tính) có khả năng phát triển và triển khai các hệ thống phần mềm chuyên nghiệp; có khả năng hòa nhập và thích nghi nhanh với môi trường công tác mới; có nhận thức tốt về đạo đức nghệ nghiệp; có ý chí rèn luyện và học tập không ngừng.

- Chương trình đào tạo Khoa học máy tính (KHMT) được xây dựng trên cơ sở khung chương trình đào tạo KHMT bậc đại học của tổ chức ACM và IEEE Computer Society (Mỹ). Khung chương trình này đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước như Mỹ, Canada, Australia và Nhật Bản.

Cụ thể, sinh viên sẽ:

- Có kiến thức cơ bản về toán học, xác suất thống kê, và khoa học kỹ thuật.

- Có kiến thức cơ sở vững chắc về ngành Khoa học máy tính cũng như lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin.

- Có kiến thức và tư duy thuật toán vững vàng, có khả năng triển khai các hệ thống tính toán đáp ứng các bài toán ứng dụng.

- Có khả năng vận dụng các cơ sở toán học, nguyên lý giải thuật, và lý thuyết Khoa học máy tính trong việc mô hình và thiết kế các hệ thống dựa trên máy tính sao cho chứng tỏ được sự hiểu biết về những thay đổi trong các chọn lựa thiết kế sản phẩm phần mềm có hàm lượng tri thức cao.

- Có khả năng ứng dụng các nguyên lý phát triển và thiết kế trong việc xây dựng các hệ thống phần mềm với hàm lượng tri thức cao ở nhiều mức độ phức tạp khác nhau trong thực tế.

- Có hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp, luật pháp, và trách nhiệm cá nhân.

- Có hiểu biết về ảnh hưởng của các giải pháp kỹ thuật Công nghệ thông tin nói chung trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội và trên phạm vi toàn cầu.

- Có nhận thức đúng đắn về việc không ngừng học tập phát triển trình độ chuyên môn.

Kỹ năng cứng

- Có khả năng áp dụng kiến thức về toán học cũng như khoa học kỹ thuật trong công việc, trong đó trọng tâm là Phát triển các giải pháp tính toán có hàm lượng chất xám cao.

- Có khả năng thiết kế, thực hiện các thử nghiệm và đánh giá các dữ liệu thử nghiệm trong quá trình xây dựng chương trình máy tính nhằm thỏa mãn các yêu cầu đề ra.

- Có khả năng thiết kế, xây dựng các hệ thống phần mềm đáp ứng các ràng buộc và yêu cầu thực tế.

- Có khả năng phân tích, hình thành và giải quyết các bài toán kỹ thuật.

- Có khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại trong quá trình phát triển các công cụ tính toán lớn.

- Có khả năng hỗ trợ trong việc lập các dự án công nghệ thông tin một cách hiệu quả.

Kỹ năng mềm

- Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

- Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các đối tượng khác nhau.

- Có khả năng tự đào tạo nâng cao cao kiến thức.

-Có trình độ ngoại ngữ theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra với chuẩn kỹ sư ngành Khoa học máy tính.

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong trao đổi phương pháp với các đối tác nước ngoài khác.

Thái độ

- Tôn trọng và thực hiện một cách chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

- Có ý chí không ngừng học tập phát triển trình độ nguyên môn.

- Có ý thức trách nhiệm với bạn bè, gia đình và xã hội.

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính gồm 2 chuyên ngành: 

a. Khoa học tri thức (Knowledge Science) (File)

          Đào tạo cử nhân, kỹ sư ngành Khoa học máy tính, chuyên ngành Khoa học tri thức có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai các phần mềm dựa tri thức, hệ thống dựa tri thức và giải pháp thông minh cho các lĩnh vực kinh tế, xã hội nhất là trong y tế, công nghệ thông tin, ngân hàng, bảo hiểm; ứng dụng thành tựu mới nhất của công nghệ máy tính và khoa học tri thức vào công việc nhằm nâng cao hiệu quả và hàm lượng tri thức trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

          Sinh viên tốt nghiệp đảm nhiệm được chức trách, nhiệm vụ ban đầu là chuyên viên phân tích, tư vấn, thiết kế, xây dựng, triển khai, tích hợp và quản trị các phần mềm dựa tri thức và hệ thống thông minh; có đủ điều kiện để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng ở các bậc học cao hơn; nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về khoa học máy tính, công nghệ và kỹ thuật tri thức ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của nhà nước và doanh nghiệp.

b. Công nghệ Game và mô phỏng (Game and Simulation Technology) (File)

          Đào tạo cử nhân, kỹ sư ngành Khoa học máy tính, chuyên ngành Công nghệ Game và mô phỏng có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai các phần mềm game và hệ thống mô phỏng đáp ứng nhu cầu thực tế của ngành công nghiệp game, và của các cơ quan tổ chức có nhu cầu; ứng dụng thành tựu mới nhất của công nghệ thông tin, công nghệ lập trình, công nghệ Game và mô phỏng nhằm nâng cao hiệu quả công việc của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

          Sinh viên tốt nghiệp đảm nhiệm được chức trách, nhiệm vụ ban đầu là chuyên viên phân tích, tư vấn, thiết kế, xây dựng, triển khai, tích hợp và quản trị các phần mềm game và các hệ thống mô phỏng; có đủ điều kiện để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng ở các bậc học cao hơn; nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về khoa học máy tính, công nghệ game, công nghệ mô phỏng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của nhà nước và doanh nghiệp.

Sinh viên lựa chọn chuyên ngành và đăng ký học theo 2 hình thức (áp dụng vào 2 năm cuối cùng của chương trình): Cử nhân đại học (CN) và Kỹ sư (KS) tùy thuộc vào nhu cầu cũng như khả năng của sinh viên. Việc đăng ký được thực hiện vào cuối học kỳ 6. Sinh viên hệ Cử nhân đại học sẽ kết thúc ở Kỳ 8 với Khóa luận TN. Sinh viên hệ Kỹ sư học thêm 3 học phần chuyên ngành ở Kỳ 9, làm Đồ án TN và kết thúc ở Kỳ 10.


Chi tiết chương trình, tiến trình đào tạo xem tại đây [link]

;