Chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân đại học ngành Hệ thống thông tin

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

(Áp dụng từ khóa 14, niên khóa 2015-2020)

Chương trình đào tạo Hệ thống thông tin (HTTT) thuộc Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự được xây dựng trên cơ sở khung chương trình đào tạo HTTT bậc đại học của tổ chức ACM, AIS (Hiệp hội Hệ thống thông tin) và IEEE Computer Society (Mỹ), phiên bản IS 2010. Với mục tiêu là đào tạo kỹ sư HTTT trình độ đại học, nắm vững kiến thức và có kỹ năng để triển khai, tích hợp, quản trị và phát triển các hệ thống thông tin cho các cơ quan, doanh nghiệp trên các hạ tầng khác nhau theo các định hướng chuyên biệt; bao gồm các chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý và Hệ thống thông tin di động.

- Có kiến thức cơ bản về toán học, xác suất thống kê, và khoa học kỹ thuật.

- Có kiến thức cơ sở vững chắc về ngành hệ thống thông tin cũng như lĩnh vực máy tính và công thông tin.

- Có kiến thức về tư vấn, thiết kế, phát triển và quản trị HTTT hiện đại

- Có hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp, luật pháp, và trách nhiệm cá nhân

- Có hiểu biết về ảnh hưởng của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội và trên phạm vi toàn cầu

- Có nhận thức đúng đắn về việc không ngừng học tập phát triển trình độ chuyên môn.

- Có kiến thức về các vấn đề đương đại của CNTT và HTTT.

          Kỹ năng cứng

- Khả năng áp dụng kiến thức về toán học cũng như khoa học kỹ thuật trong công việc.

- Khả năng phân tích, xây dựng giải pháp và tư vấn xây dựng dự án HTTT đáp ứng yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp.

- Khả năng thiết kế, triển khai và quản trị hệ thống thông tin đáp ứng nhu cầu đặt ra.

- Khả năng tổ chức, quảng bá và điều hành hoạt động của HTTT trong một tổ chức, doanh nghiệp.

- Khả năng phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của HTTT.

- Khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công nghiệ hiện đại trong quá trình xây dựng HTTT.

          Kỹ năng mềm

- Khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

- Khả năng giao tiếp hiệu quả với các đối tượng khác nhau.

- Khả năng tự đào tạo nâng cao cao kiến thức.

          Thái độ

- Tôn trọng và thực hiện một cách chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, bảo mật thông tin.

- Có ý chí không ngừng học tập phát triển trình độ nguyên môn.

- Có ý thức trách nhiệm với bạn bè, gia đình và xã hội.

          Ngành Hệ thống thông tin gồm 1 chuyên ngành:

Hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems) (File)

          Đào tạo cử nhân, kỹ sư ngành Hệ thống thông tin, chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý có khả năng triển khai, tích hợp, quản trị và phát triển các hệ thống thông tin (HTTT) nhằm hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp và quản lý cho các tổ chức, doanh nghiệp trên các hạ tầng khác nhau theo các định hướng chuyên biệt của thực tế tổ chức, doanh nghiệp; ứng dụng thành quả mới nhất của công nghệ thông tin, HTTT vào công việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

          Sinh viên tốt nghiệp đảm nhiệm được chức trách, nhiệm vụ ban đầu là chuyên viên phân tích và quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích và quản trị HTTT quản lý, chuyên viên về hệ thống quản trị doanh nghiệp; chuyên viên phân tích nghiệp vụ và tiến trình nghiệp vụ, quản lý nghiệp vụ điện tử; chuyên viên tư vấn, thiết kế hệ thống, và quản trị hệ thống, hoạch định và quản lý dự án HTTT; chuyên viên phát triển ứng dụng cho các lĩnh vực HTTT quản lý và thương mại điện tử, hệ thống trên nền tảng cơ sở dữ liệu lớn và ứng dụng web; có đủ điều kiện để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng ở các bậc học cao hơn cao hơn; nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về HTTT ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của nhà nước và doanh nghiệp.

 

Sinh viên lựa chọn chuyên ngành và đăng ký học theo 2 hình thức (áp dụng vào 2 năm cuối cùng của chương trình): Cử nhân đại học (CN) và Kỹ sư (KS) tùy thuộc vào nhu cầu cũng như khả năng của sinh viên. Việc đăng ký được thực hiện vào cuối học kỳ 6. Sinh viên hệ Cử nhân đại học sẽ kết thúc ở Kỳ 8 với Khóa luận TN. Sinh viên hệ Kỹ sư học thêm 3 học phần chuyên ngành ở Kỳ 9, làm Đồ án TN và kết thúc ở Kỳ 10.

;