Chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân đại học ngành Công nghệ thông tin cho các khóa 11, 12, 13

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Áp dụng cho các khóa 11, 12, 13)

Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin (CNTT) được xây dựng trên cơ sở khung chương trình đào tạo CNTT bậc đại học của tổ chức ACM/và IEEE Computer Society (Mỹ). Khung chương trình này đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước như Mỹ, Canada, Australia và Nhật Bản.
Mục tiêu là đào tạo ra các chuyên viên CNTT với trình độ đại học, có khả năng triển khai, tích hợp và quản trị các công nghệ tính toán cho các cơ quan. Cụ thể sinh viên sẽ có:
- Khả năng áp dụng kiến thức về toán học cũng như tính toán trong công việc, trong đó trọng tâm là việc phân tích bài toán, và vạch ra các yêu cầu về tính toán cho các giải pháp CNTT.
- Khả năng thiết kế, thực hiện, và đánh giá các hệ thống tính toán và máy tính nhằm thỏa mãn các yêu cầu đề ra.
- Khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
- Hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp, luật pháp, và trách nhiệm cá nhân.
- Khả năng giao tiếp hiệu quả với các đối tượng khác nhau.
- Khả năng phân tích các tác động của công nghệ tính toán lên cá nhân, tổ chức và xã hội.
- Ý thức phát triển trình độ chuyên môn.
- Khả năng sử dụng các công nghệ hiện có, các công cụ cũng như kĩ năng cần thiết cho việc tính toán trong thực tế.
- Khả năng nhận biết và phân tích các nhu cầu của người sử dụng.
- Khả năng tích hợp hiệu quả các giải pháp CNTT trong môi trường người sử dụng.
- Hiểu biết về phương pháp làm việc, các tiêu chuẩn và ứng dụng.
- Khả năng hỗ trợ việc lập các dự án CNTT một cách hiệu quả.
Chương trình đào tạo CNTT gồm 06 chuyên ngành: Công nghệ Dữ liệu, Phát triển Ứng dụng Đa phương tiện, Công nghệ phần mềm, Kỹ thuật Hệ thống Thông tin, Mạng máy tính, An toàn thông tin.
Mục tiêu đào tạo của các chuyên ngành này như sau:
a. Công nghệ dữ liệu (Data Technology)
Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên ngành về dữ liệu, mô hình hóa thống kê, quản trị dữ liệu, các hệ thống xử lý dữ liệu cỡ lớn, các kỹ thuật quản lý dữ liệu tri thức và khai phá dữ liệu. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng thiết kế, và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu cho các tổ chức doanh nghiệp, thực thi các thuật toán để phân tích dữ liệu, biết cách lựa chọn các công cụ phân tích dữ liệu cho các bài toán thực tế.
b. Phát triển Ứng dụng Đa phương tiện (Development of Multimedia Applications)
Cung cấp cho sinh viên các nội dung kiến thức chuyên sâu về đa phương tiện; từ đó tích hợp nâng cao chất lượng các sản phẩm đa phương tiện và ứng dụng trong việc thiết kế, xây dựng các phần mềm ứng dụng đa phương tiện trong thời đại truyền thông số. Sinh viên được học cách thiết kế, xây dựng các ứng dụng Game, di động, các phần mềm E-Learning theo các tiêu chuẩn công nghiệp và các công cụ chuyên nghiệp.
c. Công nghệ  phần mềm (Software Technology)
Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về nguyên lý, phương pháp, kỹ thuật để xây dựng các hệ thống phần mềm đang và sẽ được sử dụng trong tương lai. Cụ thể, chuyên ngành này chứa đựng các nội dung về phân tích xây dựng hệ thống, quản lý dự án phần mềm, phát triển phần mềm, và đánh giá chất lượng phần mềm. Khi tốt nghiệp, sinh viên sẵn sàng cho các công việc trước mắt và lâu dài tại các công ty, tổ chức phát triển phẩn mềm.
d. Kỹ thuật Hệ thống Thông tin (Information SystemsEngineering)
Trang bị cho sinh viên các kiến thức để phát triển và quản lý các hệ thống thông tin phức tạp xử lý các vấn đề thực tế của cuộc sống. Sinh viên sẽ được trang bị khả năng xây dựng các hệ thống thông tin cho việc quản lý kinh tế, hành chính, giáo dục và dịch vụ. Có năng lực tham mưu tư vấn và năng lực thực hiện nhiệm vụ với tư cách như một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các ngành công nghiệp khác nhau từ ngân hàng, truyền thông, giáo dục, y tế, công nghệ cao, bảo hiểm.
e. Mạng máy tính (Networking - NET)
Sinh viên sẽ được cung cấp các kỹ thuật liên quan tới việc thiết kế, kết nối các thiết bị mạng, và điều khiển các mạng máy tính; đồng thời các chủ đề liên quan đến đánh giá hiệu năng mạng, mã hóa, thương mại điện tử cũng được quan tâm. Khi tốt nghiệp, sinh viên sẵn sàng cho các công việc trước mắt và lâu dài tại các công ty, tổ chức xây dựng và phát triển  cơ sở hạ tầng mạng máy tính.
f. Chuyên ngành An toàn thông tin (Information Security)
Chương trình đào tạo an toàn thông tin hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ chuyên viên an toàn thông tin có năng lực và kỹ năng để đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của các cơ quan doanh nghiệp về bảo mật thông tin. Chương trình học được xây dựng với cấu trúc đặc thù tập trung vào phát triển kỹ năng thực hành giúp sinh viên tích lũy đủ kiến thức và kỹ năng để có thể làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin. Trang bị cho học viên các kiến thức chuyên ngành về an toàn thông tin, sinh viên có thể đánh giá cũng như phát triển các công cụ an toàn thông tin.

Sinh viên lựa chọn chuyên ngành và đăng ký học theo 2 hình thức (áp dụng vào 2 năm cuối cùng của chương trình): Cử nhân đại học (CN) và Kỹ sư (KS) tùy thuộc vào nhu cầu cũng như khả năng của sinh viên. Việc đăng ký được thực hiện vào cuối học kỳ 6. Sinh viên hệ Cử nhân đại học sẽ kết thúc ở Kỳ 8 với Khóa luận TN. Sinh viên hệ Kỹ sư học thêm 3 học phần chuyên ngành ở Kỳ 9, làm Đồ án TN và kết thúc ở Kỳ 10.

Chi tiết chương trình, tiến trình đào tạo xem tại đây [link]

;