Chương trình đào tạo Cao đẳng Công nghệ thông tin chất lượng cao HVKTQS- ARENA

Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với Trường Hà Nội ARENA để đào tạo nguồn sinh viên công nghệ thông tin có năng lực cao, có khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin.
Thông tin chương trình:
Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, tham gia kỳ thi Đại học khối A và khối A1 đạt từ điểm sàn Cao đẳng trở lên.
Chương trình đào tạo (2 trong 1):
Khối kiến thức đào tạo CĐ chính quy CNTT:
Theo chương trình chuẩn của Bộ GD-ĐT quy định gồm: Kiến thức đại cương; Giáo dục thể chất; Kiến thức chuyên ngành.
Khối kiến thức theo ARENA - Ấn Độ:
- Chương trình về công nghệ đa phương tiện ARENA (Đồ họa máy tính)
- Thiết kế đồ họa
- Thiết kế Web
- Thiết kế hoạt hình 3D
- Sử dụng các công cụ: Corel DRAW, Adobe Photoshop, 3ds Max, Maya,…
Thời gian đào tạo:
• Từ 2.5 đến 3 năm phụ thuộc vào quá trình tích lũy tín chỉ.

Bắng cấp:

Bằng Cao đẳng CNTT chính quy của Học viện Kỹ thuật Quân sự và bằng Advanced Diploma in Multimedia (ADIM) của ARENA - Ấn Độ.
Cơ hội sau tốt nghiệp:
• Có thể học lên bậc học cao hơn ở trong nước:
Cao đẳng >> Đại học >> Cao học...

;