Chương trình đào tạo Cao đẳng Công nghệ thông tin chất lượng cao HVKTQS- Apptech

Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với Trường đào tạo lập trình viên Quốc tế Hà Nội Aptech để đào tạo nguồn sinh viên công nghệ thông  tin có năng lực cao, có khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin.

Thông tin chương trình:

Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, tham gia kỳ thi Đại học khối A và khối A1 đạt từ điểm sàn Cao đẳng trở lên.
Chương trình đào tạo (2 trong 1):
Khối kiến thức đào tạo CĐ chính quy CNTT:
Theo chương trình chuẩn của Bộ GD-ĐT quy định gồm: Kiến thức đại cương; Giáo dục thể chất; Kiến thức chuyên ngành.
Khối kiến thức lập trình viên Quốc tế Aptech-Ấn độ:
• Chương trình lập trình viên Quốc tế của tập đoàn Aptech Ấn độ.
• Đào tạo lập trình trong các môi trường .NET, J2EE.
• Hệ quản trị CSDL với SQL Server.

Thời gian đào tạo:
• Từ 2.5 đến 3 năm phụ thuộc vào quá trình tích lũy tín chỉ.

Bắng cấp:

Bằng Cao đẳng CNTT chính quy của Học viện Kỹ thuật Quân sự và bằng HDSE lập trình viên quốc tế của Aptech-Ấn Độ.

Cơ hội sau tốt nghiệp:
• Có thể học lên bậc học cao hơn ở trong nước:
Cao đẳng >> Đại học >> Cao học...
• Hoặc học liên thông với các trường Đại học Quốc tế: RMIT, Swinburne, OxfordBrookers...

;